ანგარიშგებაანგარიშგება

პროექტების დაფინანსებაზე გადაწყვეტილებას იღებს ფონდის საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც ეყრდნობა განსახილველი პროექტის თემატური ექსპერტების რეკომენდაციებს.


ფონდი „პროდემოსი“ ყოველწლიურად აქვეყნებს წლიურ ანგარიშს. ფონდი ღიაა თანამშრომლობისათვის როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო აქტორებთან, დონორებთან, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან, კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან და მედიასთან.