სტრუქტურასტრუქტურა

ფონდ „პროდემოსის“ მმართველი ორგანოა აღმასრულებელი საბჭო, რომელიც განსაზღვრას ფონდის სტრატეგიულ მიმართულებებს, პოლიტიკას და იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას საპროექტო განაცხადის დაფინანსების თაობაზე.


•    ფონდი „პროდემოსის“ თავმჯდომარე: არჩილ ყანჩაველი
•    ფონდის „პროდემოსის“ აღმასრულებელი დირექტორი: გიორგი ქვრივიშვილი
•    ფონდი „პროდემოსის“ პროგრამების დირექტორი: ლუკა კურდღელია